SDTS Forum Rules
Forum Rules
In order to proceed, you must agree with the following rules:

Regler för användning av SDTS diskussionsforum

 • Du accepterar genom att registrera dig på detta forum, att följa dessa förhållningsregler och att inte skriva inlägg på SDTS forum som innehåller hot eller uttrycker missaktning eller nedvärdering av folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, kön, hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.
   
 • Du accepterar även att inte publicera material som är skyddat av internationella upphovsrättslagar. Det är inte heller tillåtet att använda SDTS forum som ett medium för att tillgodogöra sig, eller främja tillgodogörande av, upphovsrättsligt skyddat material. Detta innefattar även privata meddelanden ("PM"). Detta innefattar även privata meddelanden ("PM").

  Undantag från ovannämnda regel görs i samband med de så kallade "blindtest" som forumets besökare genomför då dessa test medför publicitet för mindre kända artister och således sannolikt har en positiv, snarare än en negativ, inverkan på berörda artister.
   
 • Att använda sig av flera olika användarnamn är inte tillåtet.
   
 • Ditt användarnamn får inte innehålla könsord eller svordomar eller på annats sätt vara anstötligt.
   
 • För att undvika missförstånd är det förbjudet att medvetet felcitera en annan persons inlägg, oavsett om det är tänkt att vara skämtsamt eller inte.

Allmäna trivselregler

 • Använd sunt förnuft. Om du är osäker över huruvida det är ok att skriva någonting eller inte, låt då bli!
   
 • Personangrepp, förtal, extrema svordomar och grovt språk undanbedes. Likaså inlägg som medvetet stör seriösa diskussioner och/eller inlägg. Dina inlägg ska i möjligaste mån hålla en kamratlig ton.
   
 • Detta är ett diskussionsforum och ingen underavdelning till Svenska Akademien. Påhopp kring stavning, särskrivningar eller dylikt undanbedes.
   
 • Att in- eller bifoga pornografiska bilder eller sådana som kan väcka anstöt är förbjudet. Det är dock tillåtet att länka till dylika bilder om man utfärdar en tydlig varning om att dessa eventuellt kan väcka anstöt hos känsliga personer.
   
 • Välj en lämplig informativ rubrik när du startar en ny diskussion. Detta framförallt för att öka översikten i forumet och för att få grepp om vad tråden behandlar. Att lura folk att läsa din tråd genom att skriva en sensationell rubrik som inte representerar trådens innehåll är inte tillåtet.
   
 • Personliga ärenden eller sådana som endast berör ett fåtal besökare ska inte tas upp i forumet.
   
 • Forumet får inte användas som "chatt", d.v.s. att föra en samtalsliknande dialog via många korta inlägg under en kort tid.
   
 • Animerade bilder får inte användas som avatarer (de små bilderna under användarnamnen) på SDTS forum. Första gången man bryter mot denna regel får man en tillsägelse, andra gången tas möjligheten att använda en avatar bort för personen i fråga.
   
 • Din signatur får vara högst fyra rader lång och större teckenstorlek än 3 får ej användas.All times are GMT +2. The time now is 00:57.


Powered by vBulletin Version 3.6.0
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.